OM OSS

iStock_000019716260Large

Reformedia
är en stiftelse vars ändamål är att främja spridandet av evangeliet om Jesus Kristus samt den förkunnelse och teologi som legat till grund för Reformationen och den evangeliska väckelsen.

Detta sker bland annat genom bokutgivning, och skapandet av virtuella och fysiska mötesplatser. Till sin juridiska person är Reformedia registrerad som en verksamhetsdrivande insamlingsstiftelse.

Stiftelsen ska i sitt arbete utgå från kristenhetens huvudsymbola (de apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelserna), Reformationens fokus på Skriften allena, nåden allena, tron allena, genom Kristus allena och till Gud allena vare äran samt den globala evangeliska rörelsens Lausannedeklaration.

Intiativtagare till insamlingsstiftelsen Reformedia är Ola Nilsson, Bankeryd, Sune Jäderberg, Tranås, och Lars Magnusson, Huskvarna. I styrelsen ingår också Daniel Norén, Göteborg, och Bruno Frandell, Jönköping. Detta ger stiftelsen en värdefull erfarenhetsbas som inkluderar kommunikation, förlagsverksamhet, företagande samt missions- och församlingsarbete. Lidheds revisionsbyrå i Huskvarna står för revisionen av insamlingsstiftelsen.

Ordförande för stiftelsen är Ola Nilsson – se mer under ”Kontakt”.

Share Button