HAVE YOU GOT IT? VÅRA BÖCKER
HJÄLPER DIG FÖRSTÅ EVANGELIET!

SE VIDEO. LÄS UTDRAG. MM.

Paul Washer om det allra viktigaste - evangeliets kraft och budskap
WASHERS MEST OMTALADE BUDSKAP?

The Chocking Youth Message har setts mer än 1,5 miljoner på Youtube. Budskapet höll Paul Washer redan 2002. Här kan du se det med svensk text.

LÄS ETT UTDRAG UR BOKEN DET ALLRA VIKTIGASTE

Nu kan du läsa de tre första kapitlen och inledningen där Paul Washer förklarar varför han skrivit en trilogi om evangeliet – där Det allra viktigaste är första delen.

RESURSER MED WASHER PÅ EVANGELIECENTRERAT

Här har vi samlat samtliga svenska resurser – videos och artiklar – av Paul Washer från Evangeliecentrerat.

DESSUTOM: HELT NY BOK OM FAMILJEANDAKTER

Nu publicerar Reformedia en helt ny bok av Don Whitney med titeln: Familjeandakt – i Bibeln, historien och din familj. En bok för varje kristet hem!

Jag skäms inte för evangeliet, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.
Aposteln Paulus / Romarbrevet 1:16-17

"DET ALLRA VIKTIGASTE"

Första boken i Paul Washers trilogi om vägen tillbaka till evangeliet
Boken innehåller ett centralt budskap till kristenheten i dag. Med evangelistens nit och bibellärarens skicklighet, lägger författaren Paul Washer på ett övertygande sätt fram vad Evangeliets budskap faktiskt är.

FÖRORD TILL DEN SVENSKA UTGÅVAN
I Efesierbrevets fjärde kapitel säger Paulus att Gud har satt människor i sin församling som gåvor, för att Han vill göra de troende skickliga att leva och tjäna som kristna – i församlingen och i världen. Även om Paul Washer framför allt beskriver sig som missionär, har han också en gåva som förkunnare av evangeliet – en gåva som också är till Guds församling i Sverige.
Inte bara har han själv gått med evangeliet som missionär till Peru, och startat organisationen HeartCry Missionary Society för att understödja inhemska missionärer och församlingsplanterare runt om i världen. Han väcker också oss alla – som inte är några naturliga ”evangelister” – för Evangeliets sanningar, vilket skapar en drivkraft i oss att dela med oss av budskapet om Jesus. Detta kan inga metoder eller tekniker ersätta.
Presentationen i denna bok sker genom utläggningar av flera centrala avsnitt om Evangeliet i Nya testamentet. Det är alltså inte främst Washers egna tankar vi möter här, utan vi får vara med om en djupdykning – många gånger vers för vers och ord för ord – i det apostoliska budskap vi är satta att förvalta som Guds församling (Judas vers 3).
Författaren hjälper oss på så sätt att inte driva med i anpassningen till världen, eller att bli ”lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund” (Ef 4:14).
Nej, genom att så rakt – och utmanande! – få Bibelns sanningar presenterade för oss, kan vi i kärlek hålla fast vid sanningen och växa som troende. Och härigenom kan Kristi kropp växa både i ”kvalitet” genom ett starkare lärjungaskap, och i ”kvantitet” genom att fler kommer till tro.
När vi läser avsnitt som Första korintierbrevet 1-2 och Romarbrevet 10:14-15 förstår vi att vi inte kan överskatta förkunnelsen – den muntliga proklamationen – av Evangeliet! Men om vi inte gjort vår hemläxa och först satt oss in i vad Evangeliet är, hur ska vi som Guds församling i Sverige ens kunna påbörja vår evangelieförkunnelse? Förkunnelsen av detta som Paulus säger är ”det allra viktigaste” (1 Kor 15:3) i den apostoliska läran.
Han pekar också på att Evangeliet inte bara är det budskap icke-troende behöver höra, utan att vi som troende ständigt måste påminnas om det, eftersom det är själva grunden för det kristna livet.
Och just därför är Paul Washers bok Det allra viktigaste – Evangeliets kraft och budskap en ovärderlig resurs. Boken innehåller ett centralt budskap till kristenheten i dag. Med evangelistens nit och bibellärarens skicklighet, lägger författaren Paul Washer på ett övertygande sätt fram vad Evangeliets budskap faktiskt är, och utmanar alla försök att presentera ett urvattnat budskap.
I en tid när tron ifrågasätts både utifrån och inifrån är det just här den kristna kyrkan behöver hämta kraft: i budskapet om Jesu död och uppståndelse – just så utmanande som det presenteras i Nya testamentet. Ska du bara köpa och läsa en bok i år, rekommenderar jag frimodigt att du väljer den här!

Ola Nilsson, Ordförande i insamlingsstiftelsen Reformedia

 • PRIS

  199 kr (plus ev. frakt)

 • WEBBSHOP

  http://reformedia.tictail.com/

 • JOHNNY LITHELL,
  föreståndare i Tabernaklet:

  Paul Washer ser hur "Guds härliga evangelium" ersätts av ett evangelium med mindre härlighet, och han vägrar betrakta detta overksam. "Det allra viktigaste" är ett formidabelt motangrepp, som i sin framställning av Bibelns evangelium samtidigt avslöjar hur samtidens evangelieförkunnelse urvattnats och tömts på kraft. Varje sida är fylld av pregnanta påståenden som nogsamt hänvisas till Bibeln. Bered dig på att utmanas.

 • JAKOB RAMLÖV,
  PASTOR I EXODUSKYRKAN:

  Paul Washer är nog mest känd från YouTube och en predikan han en gång höll på ett ungdomsmöte. Efter att han lyssnat på denna drar en del slutsatsen att Washer är en hård och kall förkunnare. Jag håller inte med. "Det allra viktigaste" innehåller visserligen kärva avsnitt, men boken är en underbar och välbehövlig utläggning av Guds enorma nåd så som vi möten den i evangelium.

ANDRA PRODUKTER

Köp i vår e-missionsbokhandel

"Kyrkans sanna skatt är det heliga evangeliet om Guds härlighet och nåd."
Martin Luther 1517.10.31

NYHETER

från Insamlingsstiftelsen Reformedia

KONTAKTA OSS